ผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าวังน้อย เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงระบบโทรทัศน์วงจรปิด

ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าวังน้อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าวังน้อย เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงระบบโทรทัศน์วงจรปิด โรงไฟฟ้าวังน้อย ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ซึ่งมีผู้...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าวังน้อย สอบราคาจ้างงานปรับปรุงระบบโทรทัศน์วงจรปิด

ประกาศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าวังน้อย เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงระบบโทรทัศน์วงจรปิด โรงไฟฟ้าวังน้อย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าวังน้อยมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างงานปรับปรุงระบบโทรทัศน์วงจรปิด โรงไฟฟ้าวังน้อย...

บริษัท โทรนิก้า จำกัด ชนะตามประกาศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าวังน้อย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าวังน้อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าวังน้อย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๑๕...

กฟผ.โรงไฟฟ้าวังน้อย จะจ้างจัดหาระบบโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้งจำนวน 1 SE

ประกาศ กฟผ. อฟว. จ. 4/2554 เรื่อง จ้างจัดหาระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้งจำนวน 1 SE กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย มีความประสงค์จะจ้างจัดหาระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้งจำนวน 1 SE ตามรายการ ดังนี้ จัดหากล้องดทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน...