เทศบาลเมืองบ้านพรุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โทรทัศน์วงจรปิด ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะ ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 12...

เทศบาลเมืองควนลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งในเขตเทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่

ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โทรทัศน์วงจรปิด CCTV ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะ ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งในเขตเทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่...

อบจ.จังหวัดสงขลา ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โทรทัศน์วงจรปิด CCTV งบ 12 ล้านบาท

ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เรื่อง จัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้งในพื้นที่ จังหวัดสงขลา ด้วยองค์การบริหารส่วนจัหงวัดสงขลา มีความประสงค์จะ ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งในพื้นที่จังหวัดสงขลา...

อบจ. สงขลา ประกวดราคาซื้อ โทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง

ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 15 ชุด โดยติดตั้งในเขตพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ และเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา งบประมาณในการจัดซื้อ เป็นเงิน 12,000,000.-บาท (เงินสิบสองล้านบาทถ้วน) ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงิน...