ไปรษณีย์ไทย สอบราคาซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับ ศป.พิษณุโลก (แห่งใหม่)

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เลขที่ พ. 1/2555 เรื่อง สอบราคาซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับ ศป.พิษณุโลก (แห่งใหม่) ด้วยฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสิ่งของ ตามรายการข้างล่างนี้ จึงประกาศมาเพื่อทราบ...