(13052016-1) ผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน(๑๑ รายการ)

ประกาศโรงเรียนช่างฝีมือทหาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน(๑๑ รายการ) ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๗ รายนั้น ผลปรากฏว่า...

(28042016-6) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จะประกวดราคาซื้อชุดกล้องวีดีโอวงจรปิดไอพีพร้อมอุปกรณ์และอุปกรณ์ติดตั้ง CCTV จำนวน 16 ชุด กล้อง 27 ตัว ภายในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรีและอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดกล้องวีดีโอวงจรปิดไอพีพร้อมอุปกรณ์และอุปกรณ์ติดตั้ง CCTV จำนวน 16 ชุด กล้อง 27 ตัว ภายในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรีและอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...

(28042016-5) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ ระบบ...

(28042016-4) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จะประกวดราคาจ้างจัดหาและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอาคารจอดรถ ตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดหาและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอาคารจอดรถ ตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ...

(28042016-3) กองบัญชาการกองทัพไทย จะสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องกล้องวงจรปิดอุปกรณ์ระบบความปลอดภัยทางเครือข่าย (๔๓.๒๒.๒๕.๐๐ ) พื้นที่ พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท.

ประกาศกองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องกล้องวงจรปิดอุปกรณ์ระบบความปลอดภัยทางเครือข่าย (๔๓.๒๒.๒๕.๐๐ ) พื้นที่ พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท. กองบัญชาการกองทัพไทยมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องกล้องวงจรปิดอุปกรณ์ระบบความปลอดภัยทางเครือข่าย...

(28042016-2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะสอบราคาซื้อชุดกล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องบันทึก

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อชุดกล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องบันทึก จำนวน ๑ ชุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดกล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องบันทึก จำนวน ๑ ชุด ตามรายการ ดังนี้ ชุดกล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องบันทึก จำนวน...