(13052016-7) กองบัญชาการกองทัพไทย จะสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย

ประกาศกองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย (๔๖.๑๗.๑๖.๑๐ ) กองบัญชาการกองทัพไทยมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย (๔๖.๑๗.๑๖.๑๐ ) ตามรายการ ดังนี้ กล้องรักษาความปลอดภัย(46.17.16.10 ) จำนวน ๑ งาน...

(13052016-6) การไฟฟ้านครหลวง จะสอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด สำหรับห้อง Strong Room ห้อง NOC ห้อง UPS และห้อง Air Conditioner การไฟฟ้านครหลวงเขตยานนาวา พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ

ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง สอบราคาซื้อเลขที่ ID๙-๔๕๒๒-WLZ เพื่อจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด สำหรับห้อง Strong Room ห้อง NOC ห้อง UPS และห้อง Air Conditioner การไฟฟ้านครหลวงเขตยานนาวา พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ การไฟฟ้านครหลวงมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเลขที่ ID๙-๔๕๒๒-WLZ...

(13052016-5) การไฟฟ้านครหลวง จะสอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด สำหรับห้อง Strong Room ห้อง NOC ห้อง UPS และห้อง Air Conditioner การไฟฟ้านครหลวงเขตราษฏร์บูรณะ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ

ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง สอบราคาซื้อเลขที่ ID๙-๔๕๒๑-WLZ เพื่อจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด สำหรับห้อง Strong Room ห้อง NOC ห้อง UPS และห้อง Air Conditioner การไฟฟ้านครหลวงเขตราษฏร์บูรณะ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ การไฟฟ้านครหลวงมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเลขที่...

(13052016-4) ผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน ๑๒ ศูนย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน ๑๒ ศูนย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙...

(13052016-3) ผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง สอบราคาจ้างการติดตั้งระบบ (๘๑.๑๑.๑๘.๐๙ ) จัดจ้างงานระบบงานกล้องวงจรปิดในอาคาร จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒)

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง สอบราคาจ้างการติดตั้งระบบ (๘๑.๑๑.๑๘.๐๙ ) จัดจ้างงานระบบงานกล้องวงจรปิดในอาคาร จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙...

(13052016-2) ผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน ๑ งาน

ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน ๑ งาน ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๑ รายนั้น...