(17122014-4) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ ชุด สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ ชุด ตามรายการ ดังนี้ กล้องวงจรปิด จำนวน ๑ ชุด...

Effio เทคโนโลยีการประมวลผลแบบดิจิตอล (Digital Signal Processing) ของกล้องวงจรปิด

Effio มาจากคำว่า Enhanced Features and Fine Image Processor ซึ่ง เป็นเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ ล่าสุดของ Sony ทำให้ได้ภาพที่มีความละเอียดสูงขึ้น คุณภาพของภาพดีขึ้น และมีความสมดุลย์ของภาพมากขึ้น Sony ได้เปิดตัว Effio ตั้งแต่ เดือนสิงหาคม ปี 2553...

การจัดเก็บและบันทึกภาพของ IP CCTV, IP Camera หรือ Network Camera

บัจจุบันระบบกล้องวงจรปิด CCTV ได้เปลี่ยนแปลงการทำงานจากระบบ Analog ที่ใช้การบันทึกโดยใช้ video ไปเป็นระบบ IP Base ซึ่งเป็นการทำงานของกล้อง IP Camera, IP CCTV หรือบางที่ก็เรียก Network Camera และ ใช้ Software ในการบันทึกภาพ ซึ่งการทำงานของ Software...

Dynamic DNS กุญแจสู่โลกออนไลน์เพื่อธุรกิจ SME

บทความจาก คุณธีรภัทร มนตรีศาสตร์ ?http://www.itdestination.com แนวโน้มการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีปัจจัยหลายประการที่ทำให้ขนาดของธุรกิจมีขนาดเล็กลง ไม่ว่าจะเป็นบทเรียนจากวิกฤติเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ( OTOP ) ที่ประสบความสำเร็จ...