About us

www.NetworkCameraThai.com

เริ่มเปิดดำเนินงานมาตั้งแต่ พฤษภาคม 2553 ?โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็น Magazine Online ที่รวบรวม และนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ การอบรม สัมมนา การจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับผู้ที่อยู่ในวงการ กล้องวงจรปิด (CCTV, Network Camera, IP Camera) ?ระบบควบคุมการเข้าออก(Access Control)? และ ระบบรักษาความปลอดภัย?(Security)?ให้ได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ NetworkCameraThai ยังเป็นตัวกลางในการนำเสนอข้อมูลของผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย ทั้งในและต่างประเทศ สำหรับสินค้าที่ได้กล่าวข้างต้น

หากท่านหรือบริษัทของท่านสนใจที่จะนำข้อมูลมาประชาสัมพันธ์ อาทิ?การเปิดตัวสินค้าใหม่ๆ การสัมมนา ร่วมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในเว็บไซค์นี้ สามารถติดต่อได้ที่

marketing@networkcamerathai.com

หมายเหตุ

ทางเราไม่มีสินค้ากล้องวงจรปิด จำหน่ายนะครับ แต่ท่านสามารถหารายชื่อผู้ขายได้จาก บริษัทที่โฆษณาประชาสัมพันธ์กับเรา หรือดูจากทำเนียบผู้ผลิตและจำหน่าย ได้โดยตรง

FacebookTwitterGoogle+Share