สมัครสมาชิก

ตั้งแต่ เดือนกันยายน2014 นี้เป็นต้นไป
ทางทีมงาน มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง จัดเก็บค่าบริการสมาชิกในการเข้าชมในหน้าประกวดราคา ประมูล จัดซื้อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานและพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป โดยมีค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

ค่าสมัครระยะเวลา 12 เดือน รวม 3,ุ600 บาท

ท่านจะสามารถเข้าใช้งานได้ หลังจาก กรอกข้อมูลสมัครสมาชิกด้านล่าง และชำระค่าสมาชิกก่อน และแจ้งยืนยันมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิธีการชำระค่าสมาชิก
1) สมัครสมาชิก โดยใส่ชื่อ Username ที่ต้องการใช้ และข้อมูลอื่นๆ หลังจากนั้นระบบจะส่ง password ไปให้ท่านทาง email ที่แจ้งไว้
2) กรุณาโอนเงินตามจำนวน 3,600 บาท สำหรับค่าสมัครสมาชิก 1 ปี มาที่
บัญชีชื่อ นายฉัฐพนธ์ ชีวะธนาเลิศกุล
ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนเพลิตจิต เลขที่บัญชี 205-0-41221-8 หรือ ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร เลขที่บัญชี 733-2-31247-7
3) หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งและส่งหลักฐานการโอนมาที่ chatpon@hotmail.com โดยแจ้ง user มาด้วยเพื่อ ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิด user/pw ให้เข้าใช้งานได้ภายใน 24 ชั่วโมง
4) ในกรณีที่ท่านเป็นบริษัท และต้องการจะหักภาษี ณ ที่จ่าย สามารถใช้ชื่อ “นายฉัฐพนธ์ ชีวะธนาเลิศกุล บัตรประชาชนเลขที่ 3101200868211” ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้เลย และทางเราจะส่งสำเนาบัตรพร้อมให้เสร็จตามไปให้อีกครั้งหนึ่ง
5) มีข้อส่งสัยกรุณาสอบถามที่ 086-8866-062

ขอขอบคุณที่ให้ความสนับสนุน

อนึ่งสำหรับผู้ที่ลงโฆษณากับทาง NetworkCameraThai สามารถขอ user/pw ได้ ฟรี ที่ chatpon@hotmail.com

——————————————————————————————————————–

สมัครสมาชิกใหม่ กรุณากรอกข้อมูล

New User Registration
captcha
*Required field
FacebookTwitterGoogle+Share