นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) กิจการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยภายหลังการประชุม ซึ่งพิจารณาประเด็นข้อร้องเรียนให้สอบสวนกรณีที่มี ส.ส.เสียบบัตรแสดงตน และมีการกดลงมติแทน ครั้งเมื่อการประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาและลงมติร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. …. เมื่อวันที่ 25 ม.ค.ที่ผ่านมา ว่า ที่ประชุมมีมติใน 3 ประเด็น คือ

1.ให้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ที่ดูแลการเสียบบัตรแสดงตนและลงคะแนน เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ เพื่อให้ระบุรายละเอียดว่า บัตรของ ส.ส.ที่เสียบในช่องเสียบบัตรนั้น อยู่ในตำแหน่ง หรือกล่องเสียบบัตรลำดับที่เท่าไร

2.ให้ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพิ่มเติมในห้องประชุมสภาฯ เพื่อตรวจสอบถึงการมีตัวตนอยู่ในระหว่างที่เสียบบัตรแสดงตนหรือลงคะแนน โดยต้องทำการติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในวาระการดำรงอยู่ของสภาฯ ชุดที่ 24

3.ส่งเรื่องสอบสวนดังกล่าวให้คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการจริยธรรม เป็นผู้ดำเนินการสอบสวนต่อ โดยต้องทำให้เกิดผลพิสูจน์ว่าใครถูกหรือผิด

——————————————————————————————————————

หนังสือพิมพ์แนวหน้า — อังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555

FacebookTwitterGoogle+Share